An1 Förlag

Kom igång, håll ut och hamna i skrivflow!

Att skriva är som att lägga pussel – ett ord i taget och var sak på sin plats

En skrivarverkstad med kreativa övningar för barn och ungdomar från årskurs 6 till gymnasiet.

Anette Holm är elevernas personliga tränare i en skrivarverkstad med kreativa skrivövningar och elevernas egna texter. De jobbar med ton, stil och känsla, ordval och begriplighet men inte så mycket med grammatik. Det handlar mer om skrivprocessen och olika skrivknep. Eleverna lär sig hur de ska hantera sär- och hopskrivning – vi, du eller er – de, dom eller dem – man, en och hen – bindeord, passiv-s och ännu mer. De utvecklar sin språkkänsla, får veta hur de kan variera texten och göra den överskådlig. Det handlar också om hur man beskriver på ett enkelt sätt och håller den röda tråden utan att bli långrandig.

Eleverna får dessutom checklistor:
Svarta listan – 250 ord som du aldrig behöver använda.
Att skriva bättre – konkreta skrivtips.

Medverkande: Anette Holm, författare och projektledare för Att skriva bättre – ett samarbete mellan 12 svenska myndigheter.

ANTAL ELEVER: halvklass eller helklass

LÄNGD: 1-2 lektioner

LOKAL: Klassrum eller annan lokal med tillgång till projektor.

PRIS: Följer författarcentrums rekommendationer: https://forfattarcentrum.se/arvoden/.

INFO/BOKNING: Anette Holm, order@an1forlag.se, 0705-24 41 73