An1 Förlag
9 faktorer som ger dig jobbflow®

9 faktorer som ger dig jobbflow®

1. Utmanande uppgifter – ju mer intressant och spännande uppgiften är desto större är möjligheten att uppnå flow.2. Stor skicklighet – ju mer erfarenhet och kunskap man har desto lättare hamnar man i flow.3. Lugn – förmågan att inte bekymra sig för sin egen kapacitet. 4. Inre klarhet – förmågan att…

Till sist

Till sist

Jag brukar berätta att den ena av er föddes arg och att den andra, så fort hon kunde prata, sa: – Mamma, jag älskar alla människor. Kombinationen arg och kärleksfull kan ni ha stor nytta av om ni tar vara på den. Jag vill att ni ska hjälpa varandra och…