An1 Förlag & Skrivverkstad

9 faktorer som ger dig jobbflow®

9 faktorer som ger dig jobbflow®

9 faktorer som ger dig jobbflow®

1. Utmanande uppgifter – ju mer intressant och spännande uppgiften är desto större är möjligheten att uppnå flow.
2. Stor skicklighet – ju mer erfarenhet och kunskap man har desto lättare hamnar man i flow.
3. Lugn – förmågan att inte bekymra sig för sin egen kapacitet. 
4. Inre klarhet – förmågan att veta vad som behöver göras.
5. Entusiasm – förmågan att lämna vardagsverkligheten för en stund. 
6. Stark självtillit – förmågan att känna sig säker på att uppgiften är genomförbar.
7. Tidlöshet – förmågan att vara i nuet, där timmar känns som minuter.
8. Fokus och koncentration – förmågan att vara helt involverad i det man gör.
9. Personlig utveckling – förmågan att låta uppgiften bidra till att man får ny kompetens.

NÄSTA WORKSHOP: Örebro, 6 september 2019, inklusive fika, lunch och boken Hitta ditt jobbflow® som du också kan köpa i webbshopen.