An1 Förlag

Bättre, kreativa och roligare möten – lär dig metoden!

Möten med struktur och engagemang blir mycket bättre

Hur brukar dina möten vara? Undrar ni varför är ni där och upptäcker att den enda som riktigt vet eller kan inte är på plats? Har ingen några frågor? Kommer ingen med förslag? Får ni alltid tidsbrist? Är mötena pratiga, tramsiga, röriga, stiffa eller sömniga?

Ett väl förberett och genomtänkt möte blir både roligt, effektivt och kreativt – och samtidigt är det väl använda pengar.

Den här workshopen riktar sig till dig som vill få struktur på projektmöten, ledningsgruppsmöten, enhetsmöten, avdelningsmöten och andra gruppmöten. Eller ett enstaka möte.

Tillsammans med några kollegor har Anette Holm utvecklat en metod som hon kallar Blomman. Med hjälp av Blomman och Anette Holm reder ni ut hur just ert möte ska gå till.

Anette Holm tar er genom en process där ni diskuterar kring mötet och går till botten med alla frågor. Varför ska ni ha mötet? Vad och hur ska ni göra? Vem ska delta? Vilket förhållningssätt gäller? … och många fler frågor …

Metoden Blomman passar bra för att skapa fina förutsättningar för återkommande möten med samma grupp. Men den går också att använda när ni vill planera ett enstaka möte – stort eller litet spelar ingen roll.

Efter en workshop med Anette Holm blir era möten precis som ni vill ha dem

Som en bonus får ni också två verktyg som ger er en gemensam ram för varje möte.

Effekten av workshopen

  • Era möten blir bättre, kreativa och roligare.
  • Ni får struktur på era möten.
  • Ni har en gemensam överenskommelse om hur era möten ska gå till.
  • Deltagarna blir mer engagerade.
  • Alla vet vad ni bestämmer och vem som ska göra vad.
  • Ni har lärt er mer om vad som gör just era möten bra och dåliga.

Du och dina kollegor har dessutom lärt er metoden Blomman och kan återanvända den om och om igen.

Vill du boka?

Mejla till order@an1forlag.se

Du når Anette Holm på 070-524 41 73.

Sagt om Blomman 

”Kommer du ihåg den här mötesövningen som du gjorde med min gamla ledningsgrupp för några år sedan… det var som en blomma. Vi fick prata om syfte med mötet, deltagare, frågor som skulle tas upp….vi körde den flera gånger efteråt för jag tyckte den var så bra. Nu skulle jag vilja göra den själv, med min nya avdelning. Har du möjligtvis några instruktioner för hur man gör, eller några tips vad jag ska tänka på?”

Anna Elvkull
Administrativ chef
Energimarknadsinspektionen

Om workshopledaren

Anette Holm

Anette Holm

Anette Holm är författaren, idécoachen och utvecklingsledaren som med 17 år som chef och ledare och 40 års arbetslivserfarenhet i ryggen kan lotsa dig fram till ett bättre arbetsliv där du mår bra och kan bidra med din kunskap och erfarenhet.

Anette är utbildad coach, processledare och handledare. Hon har blick för det intressanta och utmanande – tydligast märks det när nya och outforskade saker är på gång. Hon är en lösningsinriktad, modig och pålitlig idéspruta som med genuin värme och effektivitet inspirerar och gör saker begripliga.