An1 Förlag & Skrivverkstad

Kom igång, håll ut och hamna i skrivflow!

En skrivarverkstad med kreativa övningar för barn och ungdomar från årskurs 6 till gymnasiet – SKAPANDE SKOLA och KULTURKRAFT

Anette Holm är elevernas personliga tränare i en skrivarverkstad med kreativa skrivövningar och elevernas egna texter. De jobbar med ton, stil och känsla, ordval och begriplighet men inte så mycket med grammatik. Det handlar mer om skrivprocessen och olika skrivknep. Anette arbetar med en välbeprövad pedagogik som bygger på ett upplevelsebaserat lärande där varje individ får utgå från sina egna förutsättningar och kunskapsnivå och blir bättre på att skriva.

Eleverna lär sig hur de ska hantera sär- och hopskrivning – vi, du eller er – de, dom eller dem – man, en och hen – bindeord, passiv-s och ännu mer. De utvecklar sin språkkänsla, får veta hur de kan variera texten och göra den överskådlig. Det handlar också om hur man beskriver på ett enkelt sätt och håller den röda tråden utan att bli långrandig.

Eleverna får dessutom checklistor:
Svarta listan – 301 ord och uttryck som du aldrig behöver använda.
Att skriva bättre – konkreta skrivtips.

Workshopledare: Anette Holm, författare och projektledare för Att skriva bättre – ett samarbete mellan 12 svenska myndigheter.

”Du borde bli lärare! Mina tjejer var lyriska när de hade lyssnat på dig vid universitetet 😉💞”

ANTAL ELEVER: halvklass eller helklass

LÄNGD: 1-2 lektioner

LOKAL: Klassrum eller annan lokal med tillgång till projektor.

PRIS: Följer författarcentrums rekommendationer

HÖR AV DIG!
order@anforlag.se, 070-524 41 73