An1 Förlag & Skrivverkstad

Så överlever du gymnasiet!

Föreläsningen/lektionen ”Så här överlever du gymnasiet” passar bra i introduktionen eller som ett stöd till elever under terminen. Den bygger på innehållet i överlevnadsboken Livets ABC. Eleverna får, med hjälp av Anette Holm (och hennes studerande döttrars) erfarenheter och goda råd, verktyg som gör gymnasielivet enklare och roligare. Eleverna lär sig hur de kan tackla utmaningarna – till exempel jobbiga grupparbeten, MVG-ångest, att inte få något gjort – och ta hand om sig själva, må bra och bli framgångsrika.

Medverkande: Anette Holm, författare, föreläsare och coach som har första hjälpen mot skolfrustration.

ANTAL ELEVER: 5-250

LÄNGD: 1-2 lektioner

LOKAL: Klassrum eller annan lokal med tillgång till projektor.

PRIS: Följer författarcentrums rekommendationer: https://forfattarcentrum.se/arvoden/, lämnar offert för grupper som är större än 1 helklass.

INFO/BOKNING: Anette Holm, order@an1forlag.se, 0705-24 41 73