An1 Förlag
9 faktorer som ger dig jobbflow®

9 faktorer som ger dig jobbflow®

1. Utmanande uppgifter – ju mer intressant och spännande uppgiften är desto större är möjligheten att uppnå flow.2. Stor skicklighet – ju mer erfarenhet och kunskap man har desto lättare hamnar man i flow.3. Lugn – förmågan att inte bekymra sig för sin egen kapacitet. 4. Inre klarhet – förmågan att…

Till sist

Till sist

Jag brukar berätta att den ena av er föddes arg och att den andra, så fort hon kunde prata, sa: – Mamma, jag älskar alla människor. Kombinationen arg och kärleksfull kan ni ha stor nytta av om ni tar vara på den. Jag vill att ni ska hjälpa varandra och…

Ät god mat

Ät god mat

Du vet att jag var väldigt liten när jag föddes, eller hur? Jag vägde bara 1 540 gram. Och det är ganska lite för att var nyfödd. Nu för tiden föds det barn som är mycket mindre än så. Men på 60-talet var det ovanligt att så små barn som…