An1 Förlag
NYHET: Personlig skrivcoach

NYHET: Personlig skrivcoach

För dig som vill bli bättre på att skriva i jobbet eller privat. ”Jag lärde mig mycket av att sitta med Anette och jobba med mina egna texter. Perfekt med individuell coachning och alla skrivtips. Nu är mina texter bättre.”Maria Granberg, projektledare, Handelskammaren Mälardalen ”Med ett pedagogiskt och coachande förhållningssätt…

9 faktorer som ger dig jobbflow®

9 faktorer som ger dig jobbflow®

1. Utmanande uppgifter – ju mer intressant och spännande uppgiften är desto större är möjligheten att uppnå flow.2. Stor skicklighet – ju mer erfarenhet och kunskap man har desto lättare hamnar man i flow.3. Lugn – förmågan att inte bekymra sig för sin egen kapacitet. 4. Inre klarhet – förmågan att…